Excursie Stable Isotopes Urenco

Binnen de afdeling Stable Isotopes van URENCO in Almelo worden de isotopen van verschillende elementen verrijkt voor industriële, medische en research toepassingen. Hoewel de scheiding van isotopen in de URENCO gascentrifuge een fysisch proces is, moet er veel aandacht geschonken worden aan het selecteren van een geschikte chemische verbinding voor het verrijken. Na het verrijkingsproces moet deze gasvormige verbinding meestal omgezet worden in een vaste stof (vaak oxide of metaal) om uit te leveren aan URENCO’s klanten. Chemie is dus een belangrijk aandachtspunt en Arjan Bos van URENCO Stable Isotopes zal uitleggen welke uitdagingen men op chemisch gebied heeft. Tevens zal Arjan wat vertellen over de verschillende, interessante, toepassingen van de stabiele isotopen die URENCO verrijkt. Meld je dan snel aan via de onderstaande link!