Lid worden  BMLChemieAnders


  Bij ondertekening machtig ik studievereniging Oxytoc om de jaarlijkse contributie en eventuele kosten voor deelgenomen activiteiten en/of afgenomen goederen te incasseren door middel van automatische incasso.
  (hoogte contributie wordt bepaald op de wissel-ALV). De contributie zal standaard 10 euro per jaar bedragen, tenzij deze al via studystore is betaald.
  Bij ondertekening van dit document machtig ik studievereniging Oxytoc om foto’s/video’s te maken tijdens activiteiten en dit materiaal te publiceren. Deze machtigingen zijn van kracht tot wederopzegging.

  Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden


  Ja

  Voorwaarden Opzegging

  Het lidmaatschap dient 6 weken voor het einde van het boekjaar (31 augustus) opgezegd te worden door een mail te sturen naar secretaris@svoxytoc.nl. Wanneer dit niet gedaan wordt voor de termijn, dient het lid alsnog het lidmaatschap te betalen. ls het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Voor overige voorwaarden lees de tab extra voorwaarden lidmaatschap