Lid worden

  Door dit vinkje te plaatsen, geef je toestemming aan (A) Studievereniging Oxytoc (Incassant ID: NL03ZZZ588154060000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en (B) je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Studievereniging Oxytoc. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
  (SEPA bestand staat onderaan)

  Bij ondertekening van dit document machtig ik studievereniging Oxytoc om foto’s/video’s te maken tijdens activiteiten en dit materiaal te publiceren. Deze machtigingen zijn van kracht tot wederopzegging.

  Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden

  Voorwaarden Opzegging

  Het lidmaatschap dient 6 weken voor het einde van het boekjaar (31 augustus) opgezegd te worden door een mail te sturen naar secretaris@svoxytoc.nl. Wanneer dit niet gedaan wordt voor de termijn, dient het lid alsnog het lidmaatschap te betalen. ls het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Voor overige voorwaarden lees de tab extra voorwaarden lidmaatschap