Commissies

Activiteitencommissie

Momenteel hebben wij een activiteitencommissie aangesteld voor het organiseren van studie gerelateerde activiteiten en niet-studie gerelateerde activiteiten naar onze leden toe. Zij organiseren onder andere uitstapjes naar de Body Worlds en andere musea, maar ook naar bedrijven zodat de leden kennismaken met het bedrijfsleven en weten waar ze eventueel terecht kunnen komen voor hun stage/afstudeeropdracht. Ze organiseren ook gastcolleges waarbij verschillende professoren van universiteiten of mensen van het bedrijfsleven wat vertellen over hun onderzoek.

Om contact op te nemen met de activiteitencommissie kun je mailen naar activiteiten@svoxytoc.nl

Alumnicommissie

De taak van de alumnicommissie is om activiteiten te organiseren. Eén keer zal dit in Enschede plaatsvinden aangezien dit de thuisbasis van S.V. Oxytoc is. Ook zijn hierbij de rest van de leden uitgenodigd. Zodat zij in contact komen met afgestudeerden van de opleidingen Biologie en Medisch laboratorium onderzoek en Chemie. De tweede activiteit zal in het midden van Nederland plaatsvinden voor de geïnteresseerde alumnileden. Voor de rest is het aan de alumnicommissie om overige activiteiten vrij in te vullen als daar plaats voor is.

Batavierenracecommissie

De Batavierenrace is de grootste studentenestafette van de wereld. De 46e editie van de Batavierenrace zal van start gaan op middernacht 21 april 2018. De route loopt van het Radboud Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland, de rustige Achterhoek en de Oude Markt in Enschede naar de campus van de Universiteit Twente. De Batavierencommissie regelt de deelname van S.V. Oxytoc aan de Batavierenrace, maar ook alles daar omheen. Na de finish van de Batavierenrace, rond 18:00 uur, volgt jaarlijks het grootste studentenfeest van de Benelux op de campus van Universiteit Twente in Enschede.

Om contact op te nemen met de Batavierencommissie kun je mailen naar batacommissie@svoxytoc.nl

De computer en informatie commissie (CIC)

De CIC zorgt voor de technische onderhoud van onze systemen en site. Verder heeft de CIC als taak om de systemen te verbeteren en nieuwe systemen te ontwikkelen. Dit jaar is het streven om het snackkastsysteem te automatiseren en een verenigingsapp op te zetten.

Om contact op te nemen met de Computer en Informatiecommissie kun je mailen naar cic@svoxytoc.nl

Excursiedagencommissie

Jaarlijks organiseert S.V. Oxytoc een excursie binnen Nederland. Om deze excursie te laten plaatsvinden is een excursiedagencommissie aangesteld. Hierbij zal de commissie bedrijfsbezoeken organiseren zodat de studenten een duidelijker beeld krijgen over het werkveld, waar je eventueel kunt gaan stagelopen, afstuderen of werken. Daarnaast worden er in de avonden leuke activiteiten bedacht. Het docententeam zal ook mee gaan tijdens deze driedaagse excursie en alle studenten zullen worden vrij geroosterd. 

Om contact op te nemen met de excursiedagen kun je mailen naar excursiedagen@svoxytoc.nl

Promotiecommissie

De promotiecommissie zorgt voor het promoten van alle studie- en niet – studie gerelateerde activiteiten. Hierbij kun je denken aan het maken van posters en het aanmaken van evenementen op de Facebooksite van S.V. Oxytoc. Daarnaast zorgt de commissie voor promotiemateriaal waaronder truien, T-shirts, pennen, stickers en nog veel meer. Daarbij wordt elk kwartiel een nieuwsbrief gemaakt voor de leden, zodat zij op de hoogte zijn van welke activiteiten er zijn geweest in het kwartiel en welke activiteiten gaan komen in het nieuwe kwartiel.

Om contact op te nemen met de promotiecommissie kun je mailen naar promotiecommissie@svoxytoc.nl

Sollicitatieorgaan

De sollicitatiecommissie is een nieuwe commissie opgericht in 2017. De commissie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de nieuwe bestuur kandidaten. Zij zullen sollicitaties houden en elke kandidaat een duidelijk zicht geven in zijn/haar mogelijkheden binnen S.V. Oxytoc. Zo kan er een goed samenwerkend bestuur worden gevormd dat de vereniging over kan nemen tijdens de overdracht. De commissie bestaat uit verschillende organen van Oxytoc: De raad van advies, de leden en het huidig bestuur. Op deze wijze kan een zo genuanceerd mogelijk advies worden gegeven aan de algemene leden vergadering.