Lidmaatschap

Bij ondertekening machtig ik studievereniging Oxytoc om de jaarlijkse contributie en eventuele kosten voor deelgenomen activiteiten en/of afgenomen goederen te incasseren door middel van automatische incasso.
(hoogte contributie wordt bepaald op de wissel-ALV)
Bij ondertekening van dit document machtig ik studievereniging Oxytoc om foto’s/video’s te maken tijdens activiteiten en dit materiaal te publiceren. Deze machtigingen zijn van kracht tot wederopzegging.

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden
Ja

Voorwaarden Opzegging

Het lidmaatschap dient 6 weken voor het einde van het boekjaar opgezegd te worden door een mail te sturen naar secretaris@svoxytoc.nl. Wanneer dit niet gedaan wordt voor de termijn, dient het lid alsnog het lidmaatschap te betalen. ls het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Voor overige voorwaarden lees deze hier

Onze partners

STUDYSTORE_LOGO_RGB-02
Nanomi Logo_CMYK
Mitra sponsor
medlon-500x500