Aanmelden Activiteiten

De kosten van deelname aan deze activiteit zal maximaal 22 euro bedragen

Invullen wat van toepassing is:

Vrouwen mogen wel een mannen etappe lopen, andersom niet

* Door het invullen van dit formulier gaat u akkoord, dat het verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso van uw rekening wordt afgeschreven.
*Bij afmelding worden de deelnemerskosten wel geïncassseerd, mits de reden voor afmelding wordt geacht door de Batavierencommissie.
*Deelnemers worden geacht zelf vervanging te regelen wanneer zij niet deel kunnen nemen.